Prezentarea generală a Colegiului

Prezentarea generală a Colegiului de Criminologie

 Colegiul de Criminologie este succesor al instituțiilor cu profil juridic și criminologic: Colegiului de Criminologie al Asociației Independente de Criminologie (fondat 1995) și Colegiului Universității de Criminologie (fondat 1998) este constituit pentru realizarea următoarelor scopuri: prestarea de servicii educaționale, conform programelor de formare profesională tehnică postsecundară și programelor de formare profesională tehnică postsecundară nonterţiară în domeniul administrației, dreptului, securităţii private şi criminologiei pentru diferite ramuri ale economiei naţionale, precum şi cunoştinţele necesare continuării studiilor în învăţământul superior; realizarea cercetărilor științifice.

Colegiul de Criminologie este o unitate de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, încadrată în structura sistemului de învățământ din Republica Moldova.

Fondatorul Colegiului este criminologul Valeriu Bujor, doctor în drept, profesor universitar.