Acte normative interne

 1. Regulament provizoriu de organizare și funcționare a Colegiului de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 1 din 18.01.2021
 2. Regulament intern-provizoriu al Colegiului de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 1 din 05.01.2021
 3. Plan de dezvoltare strategică a Colegiului de criminologie pentru anii 2021-2023 nr. 2 din 22.02.2021
 4. Strategia de personal a Colegiului de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 1 din 05.02.2021
 5. Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a cadrelor didactice și de conducere din cadrul Colegiului de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 1 din 05. 02.2021
 6. Regulament provizoriu privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Colegiului de criminologie, administrare și drept nr. 2 din 22.02.2021
 7. Regulament de evaluare internă și asigurare a calității nr. 02 din 05.03.2021
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru evaluarea internă și asigurare a calității nr. 02 din 05.03.2021
 9. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Bibliotecii Colegiului de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 02 din 05.03.2021
 10. Metodologia de planificare, aprobare și utilizare a taxelor de studii și a altor teze în cadrul Colegiului de criminologie nr. 4 din 23.03.2021
 11. Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Colegiul de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 4 din 23.03.2021
 12. Regulament de organizare și funcționare a serviciului personal din cadrul Colegiul de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 4 din 03.03.2021
 13. Procedura de sistem privind circuitul documentelor în cadrul Colegiului de criminologie nr. 4 din 23.03.2021
 14. Regulament de activitate a consiliului de administrație din cadrul Colegiului de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 1 din 18.01.2021
 15. Regulament de comunicare internă și de gestionare a informației la Colegiul de criminologie nr. 4 din 23.03.2021
 16. Regulament intern de organizare și funcționare a catedrei nr. 2 din 22.02.2021
 17. Regulament provizoriu de funcționare a serviciului social în  Colegiul de criminologie nr. 4 din 23.03.2021
 18. Regulamentul de activitate al consiliului profesoral în cadrul Colegiul de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 1 din 18.01.2021
 19. Regulamentul privind organizarea și administrarea site-ului de criminologie nr. 4 din 27.03.2021
 20. Statele de personal în cadrul Colegiul de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” din 09.02.2021
 21. Regulamentul intern de organizare a studiilor în baza sistemului de credite de studii transferabile în IPÎ Colegiul de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 4 din 02.04.2021
 22. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în Colegiul de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 4 din 25.06.2021
 23. Regulamentul intern-provizoriu al Colegiului de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 01 din 05.02.2021
 24. Regulamentul Clinicii Juridice nr. 1 din 03.09.2021
 25. Regulamentul de activitate al consiliului metodico-științific al Colegiului de criminologie, administrare și drept “Valeriu Bujor” nr. 3 din 01.06.2021
 26. Regulamentul de activitate al consiliului de administrație nr. 08 din 18.01.2021
 27. Contract de pregătire a specialiștilor (Model)
 28. Manual provizoriu de asigurare a calității în activitatea Colegiului de Criminologie nr. 5 din 3.09.2021
 29. Metodologia de salarizare în cadrul Colegiului de Criminologie din 26.08.2021
 30. Regulament provizoriu privind inițierea, proiectarea și aprobarea, supravegherea, revederea și evaluarea periodică a programelor de studii în cadrul Colegiului de Criminologie nr3 din 01.06.2021