OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Programul de studii – Jurispridență

Durata și forma de organizare a studiilor:

  • 4 ani, învățământ cu frecvență la zi, în baza studiilor gimnaziale;
  • 2 ani, învățământ cu frecvența la zi, în baza certificatului de studii liceale și a studiilor medii de cultură generală;
  • 3 ani, învățământ cu frecvența redusă, în baza certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură generală.

 

Posibilităţi de angajare

Programul de formare profesională, oferit de Colegiul de Criminologie, își propune instruirea specialiștilor cu o pregătire generală în domeniul dreptului, și o pregătire specială vizând asigurarea administrativ tehnică a activității diferitor organe de drept.

Absolventul specialității „Jurisprudență” cu calificarea profesională „Grefier”, poate activa atât în instituţii private cât și în instituţii publice. În mod special, grefierii pot activa în cadrul instanţelor judecătoreşti de toate nivelele (judecătoriile de sector, curţile de apel şi Curtea Supremă de Justiţie a RM), în calitate de lucrători în: serviciu de grefă, arhivă judecătorească, serviciu de secretariat, serviciu de registratură. De asemenea absolvenţii, mai pot activa în organele procuraturii de toate nivelurile, în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne al RM.